EXPO ~ MARCOVALDO

In een stad krijgt natuur een speciale rol. Enerzijds snakken stadsbewoners naar meer groen, anderzijds moet alles netjes binnen de lijntjes blijven. Dat creëert een spanningsveld, met soms vreemde taferelen tot gevolg. De expo ‘Marcovaldo’ stelt hierop scherp, in een reeks intrigerende, soms haast abstracte beelden.

In de voetsporen van Marcovaldo, het hoofdpersonage uit de gelijknamige roman van Italo Calvino, gaat de Antwerpse fotograaf Dieter Daniëls op zoek naar natuur binnen de alledaagse stedelijke context. “Stadsbewoners zijn creatief om toch wat groen in hun omgeving te creëren,” legt hij uit. “Er is wel een verlangen naar meer natuur, zolang het functioneel of decoratief blijft. Wanneer de natuur tot haar wilde zelf vervalt, wordt het als overlast gezien. Dat spanningsveld intrigeert me.” Op de expo krijgen we te zien waar dit op uitdraait: natuurlijke elementen die worden ingeperkt en weer uitbreken, of soms simpelweg worden vervangen door nep-natuur. De kijker wordt meegenomen in een reeks beelden die vol verwondering absurditeiten blootleggen en uitnodigen om na te denken over onze verhouding met natuur in de stad.

De kleinschalige maar intrigerende expositie loopt in het kader van Rooiplein, een concept van ontwerpbureau Rooilijn waarbij de publieke locatie van het bureau wordt benut voor tentoonstellingen en lezingen over maatschappelijke, stedelijke, artistieke, ecologische en lokale thema’s; en liefst een kruisbestuiving van dat alles. Voor de derde editie van Rooiplein werd de opkomende Antwerpse fotograaf Dieter Daniëls uitgenodigd om zijn eigen stad in beeld te brengen, met deze bijzondere reeks als resultaat.

De expo ‘Marcovaldo’ is vrij te bezoeken van maandag 22 maart tot en met vrijdag 21 mei tijdens de kantooruren, en op afspraak tijdens het openingsweekend van 20 en 21 maart (zie hieronder). Zolang de coronamaatregelen gelden, zijn maximum twee bezoekers tegelijk toegelaten.

Adres: Gitschotellei 250, 2140 Borgerhout.Met de steun van