De startbijeenkomst van het 'Forum', een overlegorgaan rond de eenmaking van het Stedelijk Onderwijs.