Urbex in een pakhuis dat voor graanopslag werd gebruikt.