Het project Sport & Taal helpt anderstalige nieuwkomers om snel Nederlands te leren door middel van talige sportactiviteiten. De Antwerpse schepenen van sport en inburgering kwamen een kijkje nemen op een activiteit, en trapten een balletje mee.